Logo

Kurs językowy online

IkonaNauka przez Zoom

IkonaNauka w domu o ustalonej przez kursanta godzinie

Nie masz czasu na regularne uczęszczanie na kurs językowy w trybie stacjonarnym? Prowadzisz intensywne życie zawodowe czy też rodzinne? Nie musisz już dojeżdżać na zajęcia, uczysz się w domu w swoim tempie i domowej atmosferze.

Zapraszamy na naukę języka angielskiego przez przez zoom. Kurs jest przeznaczony dla zarówno dla początkujących jak i kontynuujących naukę języka. W ramach kursu online kursant i lektor pracują z podręcznikiem odpowiednio dobranym do poziomu uczącego się. W swej pracy lektor wykorzystuje materiały takie jak teksty, obrazy, filmy wideo, pliki audio. Rozwijane są różne sprawności językowe zarówno słuchanie, mówienie, czytanie jak i pisanie. W trakcie trwania nauki postęp językowy ucznia jest regularnie nadzorowany i korygowany poprzez indywidualny plan nauki, który jest ustalany na początku kursu.

W ramach dodatkowych usług można skorzystać z:

W razie pytań prosimy o kontakt.

Garść informacji na temat naszych lektorów prowadzących zajęcia przez skype’a.

Pracownik

Natalia Popławska – lektor języka angielskiego

Edukacja
Hello,

My name is Natalia and I would love to become your virtual language and American culture coach.

I have been living and studying in the United States of America for the past five years. I started as an Au pair in 2009, when I joined a host family in Virginia, just 30 min from the capital of the USA , Washington DC. I took care of children, traveled the states and learned the culture.

Furthermore, I graduated from an American college (Northern Virginia Community College) in 2014. I have an associate's degree in business administration with a specialization in international business. I achieved this with the highest honors. I worked on projects involving in-depth researches and developing my own business plans. In addition, I have mastered preparing essays, presentations and speeches in various topics. I also contributed as a journalist to the college paper and actively participated in a debate club.

Currently, I am attending Strayer University in Virginia and I am working on a bachelor's degree in tourism and hospitality management. I am planning on graduating in 2017 and working for a hotel chain or a cruise ship line.

If you are interested in learning English and/or American culture in an unconventional way, let's Skype soon.

Witam,

Nazywam się Natalia i byłoby mi bardzo miło gdybym została Twoim wirtualnym przewodnikiem od języka angielskiego oraz kultury amerykańskiej.

Mieszkam w USA już ponad pięć lat. Zaczęłam jako au pair w 2009 roku, gdy zamieszkałam z amerykańską rodziną w Virginii, zaledwie 30 min od stolicy stanów , Waszyngtonu DC. Opiekowałam się dziećmi, podróżowałam po Stanach Zjednoczonych oraz poznałam amerykańską kulturę.

Ponadto, ukończyłam amerykański college (Northern Virginia Community College) w 2014 roku. Mam licencjat z biznesu i administracji ze specjalizacją w biznesie międzynarodowym. Ukończyłam szkołę z najwyższym wyróżnieniem. Pracowałam przy projektach dotyczących głębokich badań naukowych, a także opracowywaniu własnych planów biznesowych. Dodatkowo, udoskonaliłam pisanie wypracowań, przygotowywanie prezentacji oraz przemówień na różnorodne tematy. Współpracowałam również ze szkolną gazetką i z klubem dyskusyjnym.

Aktualnie jestem studentką uniwersytetu Strayer University w Virginii. Pracuję nad wykształceniem magisterskim z zakresu turystyki i zarządzania gośćmi. Planuję ukończyć ten program w 2017 roku i pracować dla sieci hotelowej lub na statku wycieczkowym.

Jeśli interesuje Cię nauka angielskiego oraz/lub kultury amerykańskiej, porozmawiajmy na Skype wkrótce.

Pozdrawiam
Natalia

Pracownik

Memo Akin –lektor języka angielskiego – Business English

Edukacja

Hello to everyone who would like to improve their Business English. Briefly I would like to introduce myself. My name is Memo and I finished my education as a scholarship student at the Başkent University in Ankara. After graduating I started my postgraduate education at Anadolu University concerning finance. I continued my education together with pursuing my business career.

In 2006 I started to work for one of major Turkish banks as a customer representative. I am deeply convinced that due to this position I learned a lot about banking. In gaining knowledge about banking environment as well as fulfilling my ambitions helped me not only my inner feeling but also my innate eagerness to use my grasp of English. At that time I knew that I could not do more in my bank position therefore I decided to change my job.

Consequently, I began my business career with one of the companies that deals with cutting tools as an international sales specialist. Within six months I was promoted to a Trade & Purchasing manager. Being responsible for developing company and its marketing, I have made a great contribution to the field of purchasing and financing.

Having a chance to act as a trade and purchasing manager I quickly recognized rules of international market. Together with buying new raw materials from different sources and countries I was given an opportunity to meet our suppliers. In order to establish an efficient purchasing I often visited foreign countries and took part in international exhibitions. Due to my two-year experience I was asked to support my company in a field of foreign sale as well.

In addition, I was also responsible for supporting finance department. What is more, solving financial problems connected with cash flow was on my daily basis as well. I believe that company, I used to work for, due to my dedication and effective work nowadays possesses its established and wide vision in the field of purchasing.

Taking into consideration my gained experience as well as my education I believe I can be your tutor in Business English on skype. Talking to you soon.

Witam wszystkich, którzy chcieliby poprawić swój Business English. Pokrótce chciałbym się przedstawić. Nazywam się Memo i skończyłem edukację jako stypendysta Uniwersytetu Baskent w Ankarze. Po ukończeniu studiów zacząłem podyplomowe studia w zakresie finansów na Uniwersytecie Anadolu University. Swoją naukę kontynuowałem jednocześnie wraz z realizacją mojej kariery zawodowej.

W 2006 roku zacząłem pracować dla jednego z największych banków tureckich jako przedstawiciela klienta. Jestem głęboko przekonany, że w związku z tym stanowiskiem dowiedziałem się wiele o bankowości. W zdobywaniu wiedzy o środowisku bankowym, jak również w spełnieniu moich ambicji pomogło mi nie tylko moje wewnętrzne odczucie, ale również moja wrodzona chęć do używania dobrej znajomość języka angielskiego. W tym czasie wiedziałem już, że moja kariera w banku pomału dobiega końca i nie będę w stanie dalej się rozwijać zawodowo dlatego też postanowiłem zmienić pracę.

W związku z tym zacząłem moją karierę zawodową w jednej z firm, która zajmuje się narzędziami tnącymi, gdzie trafiłem do międzynarodowego działu sprzedaży. W ciągu sześciu miesięcy awansowałem na stanowisko menedżera ds. handlu i zakupów. Byłem odpowiedzialny za rozwój firmy i jej obrót finansowy. Mogę się poszczycić ogromnym wkładem w zakresie zakupów i finansowania firmy.

Mając okazję do działania jako menedżer ds. handlu i zakupów szybko poznałem zasady rynku międzynarodowego. Wraz z zakupem nowych surowców pochodzących z różnych źródeł i krajów, dano mi możliwość kontaktu z naszymi dostawcami. By być skutecznym w zakupach często odbywałem podróże biznesowe do obcych krajów i brałem udział w wystawach międzynarodowych. Ze względu na moje dwuletnie doświadczenie poproszono mnie również o wspieracie firmy w zakresie sprzedaży zagranicznej oraz finansów. Co więcej, rozwiązywanie problemów finansowych związanych z przepływem środków pieniężnych było moim codziennym obowiązkiem. Uważam, że dzisiaj firma dzięki mojemu zaangażowaniu i efektywnej pracy posiada ustaloną i szeroką wizję swojej działalności w dziedzinie zakupów.

Biorąc pod uwagę moje zdobyte doświadczenie oraz wykształcenie wierzę, że mogę być twoim przewodnikiem po Business English. Zapraszam do rozmowy na skype’ie.

Polityka prywatności